Корпоративне право

  • супровід проведення загальних зборів акціонерів, засновників господарських товариств;
  • консультування з питань випуску акцій;
  • супровід зміни керівників підприємства та органів управління;
  • придбання акцій та часток у статутному капіталі господарських товариств;
  • представництво у спорах між учасниками господарських товариств;
  • питання зміни засновників господарських товариств.